Integritetspolicy och Cookies

Integritetspolicy och Cookies

Senast uppdaterad 2022-09-07

Din integritet är viktig för oss och denna integritetspolicy förklarar hur vi skyddar och behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679). elinLinnea.se är en hobbyverksamhet som ägs av Linnéa Ivarsson, Linnéa är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller av andra för vår räkning.

Vilken information samlar vi in och varför?

elinLinnea.se målsättning är att endast behandla personuppgifter som är relevanta och att behandling endast ska ske i den omfattning som är nödvändig i förhållande till det syfte uppgifterna har samlats in. Denna policy gäller för elinLinnea.se webbplats.

Information som du lämnar till oss

  • När du kontaktar oss via kontaktformulär på elinLinnea.se (Namn, e-post och telefonnummer)

  • När du som slutkund handlar i en elinLinnea.se webshop (Namn, adress, e-post och telefonnummer)

Varför och hur länge vi behandlar din information

För att vi ska kunna leverera din beställning och kunna ge dig kundservice behöver vi behandla ett antal uppgifter om dig. Här nedan beskriver vi de övergripande syftena, vilken grund vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar informationen.

1. Syftet med behandlingen

2. Rättslig grund för behandlingen

3. Hur länge sparar vi uppgifterna?

Kontaktperson
1. När du gör en beställning på elinLinnea.se
2. Fullgöra avtal
3. 5 år

Kontaktperson
1. Utskick via post; rabatter och erbjudanden
2. Berättigat intresse
3. 5 år eller tills du tackar nej till fortsatta utskick (opt-out)

Kontaktperson
1. Digitala utskick; nyhetsbrev och erbjudanden
2. Berättigat intresse
3. Tills du tackar nej till fortsatta utskick (opt-out)

Kontaktperson
1. Arkivering av fakturor
2. Rättslig skyldighet
3. 7 år

Vilka vi delar din information med

Transport och logistikföretag

Leverantörer och andra som utför tjänster för vår räkning får tillgång till uppgifterna i den mån det behövs för deras uppdrag och under åtagande om sekretess i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi på elinLinnea.se använder oss av tjänsteleverantörer för att kunna hantera och leverera din beställning. Vi använder oss av utomstående partners; för att skicka mejlutskick och fraktbolag för leveransen. Vi säkerställer att de håller ett tillräckligt dataskydd för hantering av dina uppgifter.

Underleverantörerna av Personuppgiftsansvarig är:

  • Webnode AG (e-shop system)
  • Fraktbolag: Postnord
  • Google Analytics (webbplatsanalys)

Säkerhet kring din information

elinLinnea.se sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi strävar efter att upprätthålla en lämplig skyddsnivå baserad på den typ av personuppgifter vi behandlar.

Cookies

När du besöker vår hemsida kommer cookies att sparas på din dator. En cookie är en textfil som används för att vissa funktioner ska fungera. Exempelvis för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen samt för att förbättra användarens upplevelse av webbplatsen.

Cookies används ibland för att samla in personuppgifter, som t.ex. IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt kopplade till dig som person.

Cookies kan antingen vara "session cookies" som raderas när du stänger webbläsaren alternativt "permanenta cookies" som lagras i din dator för att underlätta vid framtida besök.

Du har möjlighet att neka lagring av cookies genom att ställa in webbläsaren så att den automatiskt eller genom notifiering informerar dig varje gång en webbplats vill lagra en cookie. När din webbläsare nekar cookies så medför det att funktionaliteten begränsas.

Ändringar i policyn

Eftersom policyn kan komma att ändras rekommenderar vi dig att då och då titta igenom den aktuella versionen. Datumet för senaste ändring publiceras i detta dokument.

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den.

  • Rätt till registerutdrag (En kopia av de uppgifter som vi har lagrade om dig)

  • Rätt till rättelse (Vid felaktiga uppgifter kan du begära korrigering)

  • Rätt till radering (Om du tar tillbaks ditt samtycke så raderar vi uppgifterna)

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar detta för oss så att vi kan förbättra vår policy. 

Kontaktuppgifter

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

Linnéa Ivarsson
Personuppgiftsansvarig och ägare
Lökholmsvägen 3
475 41

linnea@elinlinnea.se
Tel: 073-959 81 99